Thola Intengo Nokwesekwa

Izitayela zamasongo wabesilisa

Kuzwakala kusobala kepha khumbula namasongo akho kumele ahambisane namakhodi wakho wokugqoka ofanele Amasongo ngamapharele kuyindlela enhle yokuphila ngezinsuku ezivamile kepha kufanele kugwenywe ngomgwaqo noma ezinye izingubo Ngezingubo ezinhle kakhulu khetha izimbambo zakudala ezifana negolide nesiliva Namasongo wensimbi yakudala

Izimvo Zokuhlangana Kwaphakathi Nezinsuku

Phawula ukusabela kukaJehova "Ngizokuza kuwe ngefu elimnyama ukuze abantu bezwe lapho ngikhuluma nawe ukuze bakholwe kuwe ngaso sonke isikhathi "(Ex I-19 9 I-NET Bible) Uhlobo lwethu luhumusha lokhu ukuze bahlale bekholwa kuwe Le yindlela uJehova aqinisekisa ngayo labo abatyala kuye umoya wakhe futhi akhuluma ngaye UMose wayeyisiteshi sikaJehova sokuxhumana esimisiwe

Jobe 28

Jobe 28 1-28 28 "Ngempela 'Akukho kimi!+ 15 Ngeke kwenanwe ngegolide elimsulwa + Nesiliva ngeke likalwe njengenani lako 16 Ngeke kukhokhelwe ngegolide lase-Ofiri + Ngetshe le-onikisi eliyivelakancane nangesafire 17 Igolide nengilazi ngeke kuqhathaniswe nako Noma kwenanwe nganoma yisiphi isitsha segolide elicwengiwe 18 Ikorali+ nekristalu eliyitshe ngeke kukhulunywe

Indlela Umbuso Wasendulo WaseLydia Osithinta Ngayo

Kwase kuyisikhathi eside kusetshenziswa igolide nesiliva njengemali kodwa ngenxa yobukhulu obuhlukahlukene bezigaxa zegolide nezindandatho zalo abantu kwakudingeka bakale imali isikhathi ngasinye lapho bethenga Ngokwesibonelo kwa-Israyeli umprofethi kaNkulunkulu uJeremiya wathenga indawo futhi wabhala "Ngamkalela imali amashekeli ayisikhombisa nezinhlamvu zesiliva

Zulu Bible

Ngalokho-ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu 15 "Maye kinina babhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nithole nokuba iproselite lilinye lithi selaba njalo nilenze indodana yesihogo ngokuphindiwe kunani! 16 "Maye kinina baholi abayizimpumputhe enithi 'Ofunga ithempeli akulutho kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile!' 17 Ziwula zimpumputhe

Jobe 28

Jobe 28 1-28 28 "Ngempela 'Akukho kimi!+ 15 Ngeke kwenanwe ngegolide elimsulwa + Nesiliva ngeke likalwe njengenani lako 16 Ngeke kukhokhelwe ngegolide lase-Ofiri + Ngetshe le-onikisi eliyivelakancane nangesafire 17 Igolide nengilazi ngeke kuqhathaniswe nako Noma kwenanwe nganoma yisiphi isitsha segolide elicwengiwe 18 Ikorali+ nekristalu eliyitshe ngeke kukhulunywe

Indlela Umbuso Wasendulo WaseLydia Osithinta Ngayo

Kwase kuyisikhathi eside kusetshenziswa igolide nesiliva njengemali kodwa ngenxa yobukhulu obuhlukahlukene bezigaxa zegolide nezindandatho zalo abantu kwakudingeka bakale imali isikhathi ngasinye lapho bethenga Ngokwesibonelo kwa-Israyeli umprofethi kaNkulunkulu uJeremiya wathenga indawo futhi wabhala "Ngamkalela imali amashekeli ayisikhombisa nezinhlamvu zesiliva

Jobe 28

Jobe 28 1-28 28 "Ngempela 'Akukho kimi!+ 15 Ngeke kwenanwe ngegolide elimsulwa + Nesiliva ngeke likalwe njengenani lako 16 Ngeke kukhokhelwe ngegolide lase-Ofiri + Ngetshe le-onikisi eliyivelakancane nangesafire 17 Igolide nengilazi ngeke kuqhathaniswe nako Noma kwenanwe nganoma yisiphi isitsha segolide elicwengiwe 18 Ikorali+ nekristalu eliyitshe ngeke kukhulunywe

Indlela Umbuso Wasendulo WaseLydia Osithinta Ngayo

Kwase kuyisikhathi eside kusetshenziswa igolide nesiliva njengemali kodwa ngenxa yobukhulu obuhlukahlukene bezigaxa zegolide nezindandatho zalo abantu kwakudingeka bakale imali isikhathi ngasinye lapho bethenga Ngokwesibonelo kwa-Israyeli umprofethi kaNkulunkulu uJeremiya wathenga indawo futhi wabhala "Ngamkalela imali amashekeli ayisikhombisa nezinhlamvu zesiliva

Apocalypse

Ngase ngibona ihhashi elimnyama futhi Wakhwela kuye kwadingeka ukulinganisela esandleni sakhe Ngezwa izwi uhlobo phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lithi A ngelinye ilanga ezintathu ebhali ngeshekeli neseya intengo efanayo Ilitha likakolweni inkokhelo Njengoba amafutha omnqumo newayini musa konakalisa (Johane 2001 1447) (6) Manje sekuyabonakala black horse nguye oshoyo 'Woza

Umbala waseBourgundy ngaphakathi egumbini lokulala

Uma ungeza igolide elincane kulezi zimbali ungakha ingaphakathi elingalokothi libaleke ngezinga layo Ikhishi kumbala ye-burgundy Ekhishini sichitha isikhathi esiningi ngakho-ke ukuklama kwaleli kamelo akufanele kungakhathali nokucindezela Ukusebenza kwekhishi kungenxa yokutholakala kwamagajethi nezingcezu zefenisha Izixazululo zombala zokuklama ekhishini zidlala indima yazo ebalulekile

Apocalypse

Ngase ngibona ihhashi elimnyama futhi Wakhwela kuye kwadingeka ukulinganisela esandleni sakhe Ngezwa izwi uhlobo phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lithi A ngelinye ilanga ezintathu ebhali ngeshekeli neseya intengo efanayo Ilitha likakolweni inkokhelo Njengoba amafutha omnqumo newayini musa konakalisa (Johane 2001 1447) (6) Manje sekuyabonakala black horse nguye oshoyo 'Woza

Izimvo Zokuhlangana Kwaphakathi Nezinsuku

Phawula ukusabela kukaJehova "Ngizokuza kuwe ngefu elimnyama ukuze abantu bezwe lapho ngikhuluma nawe ukuze bakholwe kuwe ngaso sonke isikhathi "(Ex I-19 9 I-NET Bible) Uhlobo lwethu luhumusha lokhu ukuze bahlale bekholwa kuwe Le yindlela uJehova aqinisekisa ngayo labo abatyala kuye umoya wakhe futhi akhuluma ngaye UMose wayeyisiteshi sikaJehova sokuxhumana esimisiwe

Izimvo Zokuhlangana Kwaphakathi Nezinsuku

Phawula ukusabela kukaJehova "Ngizokuza kuwe ngefu elimnyama ukuze abantu bezwe lapho ngikhuluma nawe ukuze bakholwe kuwe ngaso sonke isikhathi "(Ex I-19 9 I-NET Bible) Uhlobo lwethu luhumusha lokhu ukuze bahlale bekholwa kuwe Le yindlela uJehova aqinisekisa ngayo labo abatyala kuye umoya wakhe futhi akhuluma ngaye UMose wayeyisiteshi sikaJehova sokuxhumana esimisiwe

Umbala waseBourgundy ngaphakathi egumbini lokulala

Uma ungeza igolide elincane kulezi zimbali ungakha ingaphakathi elingalokothi libaleke ngezinga layo Ikhishi kumbala ye-burgundy Ekhishini sichitha isikhathi esiningi ngakho-ke ukuklama kwaleli kamelo akufanele kungakhathali nokucindezela Ukusebenza kwekhishi kungenxa yokutholakala kwamagajethi nezingcezu zefenisha Izixazululo zombala zokuklama ekhishini zidlala indima yazo ebalulekile

Umbala waseBourgundy ngaphakathi egumbini lokulala

Uma ungeza igolide elincane kulezi zimbali ungakha ingaphakathi elingalokothi libaleke ngezinga layo Ikhishi kumbala ye-burgundy Ekhishini sichitha isikhathi esiningi ngakho-ke ukuklama kwaleli kamelo akufanele kungakhathali nokucindezela Ukusebenza kwekhishi kungenxa yokutholakala kwamagajethi nezingcezu zefenisha Izixazululo zombala zokuklama ekhishini zidlala indima yazo ebalulekile

Jobe 28

Jobe 28 1-28 28 "Ngempela 'Akukho kimi!+ 15 Ngeke kwenanwe ngegolide elimsulwa + Nesiliva ngeke likalwe njengenani lako 16 Ngeke kukhokhelwe ngegolide lase-Ofiri + Ngetshe le-onikisi eliyivelakancane nangesafire 17 Igolide nengilazi ngeke kuqhathaniswe nako Noma kwenanwe nganoma yisiphi isitsha segolide elicwengiwe 18 Ikorali+ nekristalu eliyitshe ngeke kukhulunywe

Umbala waseBourgundy ngaphakathi egumbini lokulala

Uma ungeza igolide elincane kulezi zimbali ungakha ingaphakathi elingalokothi libaleke ngezinga layo Ikhishi kumbala ye-burgundy Ekhishini sichitha isikhathi esiningi ngakho-ke ukuklama kwaleli kamelo akufanele kungakhathali nokucindezela Ukusebenza kwekhishi kungenxa yokutholakala kwamagajethi nezingcezu zefenisha Izixazululo zombala zokuklama ekhishini zidlala indima yazo ebalulekile