Thola Intengo Nokwesekwa

COUNCIL MINUTES

ISekela leMenenja yeDolobha Community and Emergency Services lathi lo mbiko ngowokuthola igunya ekomidini leCommunity Services ukweseka ngoxhaso lwemali yendawo engqungqutheleni yesi-8 yengculaza eNingizimu Afrika (2019) ezoba seNkosi Albert Luthuli International Conference Centre (ICC) eThekwini

Imigomo Nemibandela

Imigomo Futhi Izimo INGXENYE I - IZINDLELA ZOKUVELA Amaqembu we-1 Kule Isivumelwano SeKhasimende I-1 1 Lesi Sivumelwano seKhasimende senziwa phakathi kweJP Markets SA (Pty) Ltd inamalayisense futhi ilawulwa yi-Financial Services Board South Africa FSP 46855 Ukubhaliswa KweNkampani K2016 / 123297 / 07

COUNCIL MINUTES

ISekela leMenenja yeDolobha Community and Emergency Services lathi lo mbiko ngowokuthola igunya ekomidini leCommunity Services ukweseka ngoxhaso lwemali yendawo engqungqutheleni yesi-8 yengculaza eNingizimu Afrika (2019) ezoba seNkosi Albert Luthuli International Conference Centre (ICC) eThekwini

NO section Feed for Intandokazi

INTANDOKAZI yomculi ephinde ibengumhlengikazi isebenzise ithuba likathaqa ukusiza abesifazane ngamasu ezempilo UKhanyisa Mbuthu oyilungu leqembu lomculo Iziqhaza uvule umtholampilo awubiza ngeLive clinic azosebenza ngawo kuFacebook nokuyilapho evule khona inkundla yokucobelela abantu ngolwazi mayelana nezinkinga ezahlukene ababhekene nazo

NO section Feed for Intandokazi

INTANDOKAZI yomculi ephinde ibengumhlengikazi isebenzise ithuba likathaqa ukusiza abesifazane ngamasu ezempilo UKhanyisa Mbuthu oyilungu leqembu lomculo Iziqhaza uvule umtholampilo awubiza ngeLive clinic azosebenza ngawo kuFacebook nokuyilapho evule khona inkundla yokucobelela abantu ngolwazi mayelana nezinkinga ezahlukene ababhekene nazo

Amazwe aphezulu aphakeme we

Ukuphana kuyimfanelo yokuba nenkululeko ekupheni I-World Giving Index inikeza ukuqonda okuhlukile ekuthambekeni kokuphana kuwo wonke umhlaba Amazinga wokupha esiwabona emazweni athobekile ngempela ikakhulukazi lapho ekhombisa ukwesekwa okukhulu kwabanye emazweni asehlupheke iminyaka yezimpi impi noma ukungazinzi Lokho []

Imigomo Nemibandela

Imigomo Futhi Izimo INGXENYE I - IZINDLELA ZOKUVELA Amaqembu we-1 Kule Isivumelwano SeKhasimende I-1 1 Lesi Sivumelwano seKhasimende senziwa phakathi kweJP Markets SA (Pty) Ltd inamalayisense futhi ilawulwa yi-Financial Services Board South Africa FSP 46855 Ukubhaliswa KweNkampani K2016 / 123297 / 07

1094 13

1094 13-2 KZNLegislature - Government Printing Works KWAZULU-NATAL PROVINCE R REPUBLIIEK KEPUBLIC WAZULU-NATAL PROVINSIE OF ISIFUNDAZWE SOUTH AFRICA VAN SAKWAZULU -NATALI SUID -AFRIKA Provincial Gazette • Provinsiale Koerant • Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY—BUITENGEWONE KOERANT—IGAZETHI EYISIPESHELI

Amazwe aphezulu aphakeme we

Ukuphana kuyimfanelo yokuba nenkululeko ekupheni I-World Giving Index inikeza ukuqonda okuhlukile ekuthambekeni kokuphana kuwo wonke umhlaba Amazinga wokupha esiwabona emazweni athobekile ngempela ikakhulukazi lapho ekhombisa ukwesekwa okukhulu kwabanye emazweni asehlupheke iminyaka yezimpi impi noma ukungazinzi Lokho []

1094 13

1094 13-2 KZNLegislature - Government Printing Works KWAZULU-NATAL PROVINCE R REPUBLIIEK KEPUBLIC WAZULU-NATAL PROVINSIE OF ISIFUNDAZWE SOUTH AFRICA VAN SAKWAZULU -NATALI SUID -AFRIKA Provincial Gazette • Provinsiale Koerant • Igazethi Yesifundazwe GAZETTE EXTRAORDINARY—BUITENGEWONE KOERANT—IGAZETHI EYISIPESHELI