Thola Intengo Nokwesekwa

Oyedwa ofile Izinkulungwane zahlakazwa Izikhukhula

Kukhona nezinkinga zesibili eziphakamayo njengezinkomo "kusho uDlamini-Zuma U-Eskom uyinhlangano kawonkewonke esebenza ngogesi eNingizimu Afrika eyasungulwa ngo-1923 njenge-Electricity Supply Commission (ESCOM) futhi eyaziwa ngegama layo lesiBhulu i-Elektrisiteitsvoorsieningskommissie (EVKOM) nguhulumeni we-Union of South Africa ngokoMthetho

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE IBANGA LE

emuva lapho behlala khona Abafana bacela ukuba bake bahlanganise amakhanda bese bebatshela ukuthi bazokwenzenjani Nebala benze njalo Zasuka lapho izinsizwa zozine zayohlala endlini yokuphumula kwaqala omdala njengenjwayelo uma kunento abayidingayo Fanyana Bheki Bafowethu! Ngithemba ukuthi akekho ongezwanga ukuthi ubaba utheni

Clash of kwamaqembu Ukuqeqeshwa Wabasaqalayo

Umdlalo has a base okuyinto eye eside ishiywe ezimayini eziningi imithombo Ngaphandle ukucabanga udinga ukuhlanza wonke amabhomu agqitshiwe futhi indle Lena yindlela elula ibutho elincane lokwenza izindodla zegolide elixir Uma zihlaselwa umdlali we alinganayo noma namandla abangayilindela kuye ukuba aziphindiselele ngokubulala Kumila ukuqondanisa e Clash of kwamaqembu kwezolimo

EZEMPILO EMISEBENZINI KWIMBONI YEZIMAYINI ENINGIZIMU

lapho kuhlolwa isidumbu kanti futhi athunyelwe eJohannesburg (eGoli) ukuze ayohlolwa Lokhu kumele kwenzeke masishane lapho umuntu esanda kushona Amaphaphu angakhhishwa ngemuva kokutholakala kwemvume ebhaliwe yomndeni womuntu oshonile – kanti uhlolo olwenziwa eGoli ngeke lwenziwe lapho uma kungagcwaliswanga ifomu lemvume yomndeni

koben

zu Futhi ithusi eliningi elisetshenziswa e-United States limbiwa ezimayini eziyimigodi evulekile da (Daniel 2 44) Disse konger var ikke blot dem der blev fremstillet ved billedstttens ti ter men ogs dem der blev skildret ved billedstttens dele af jern kobber slv og guld jw2019 zu (Daniyeli 2 44) La makhosi kwakungewona nje kuphela lawo afanekiselwa izinzwane eziyishumi

Oyedwa ofile Izinkulungwane zahlakazwa Izikhukhula

Kukhona nezinkinga zesibili eziphakamayo njengezinkomo "kusho uDlamini-Zuma U-Eskom uyinhlangano kawonkewonke esebenza ngogesi eNingizimu Afrika eyasungulwa ngo-1923 njenge-Electricity Supply Commission (ESCOM) futhi eyaziwa ngegama layo lesiBhulu i-Elektrisiteitsvoorsieningskommissie (EVKOM) nguhulumeni we-Union of South Africa ngokoMthetho

Water Wise

Kukhona izikhala ezingajulile kakhulu kanye nezintatshana eziphansi ezenza isiponji semvelo lapho okuqoqana khona amanzi kuma-pan ama-vlei kanye nemifudlana Le mifudlana iyaxhumana ebese lapho kuzaleka uMfula we-Vaal ogelezela ngasentshonalanga ugudle njalo ngaphandle kwezimpophoma zesivinini wenabe ube ngumfula obanzi KuBathwa umfulwa babewubiza ngokuthi yi-Gij'Gariep

2019 Ushicilelo 2 OKUQU

Uma kukhona amalungu owaziyo e-MWPF angafakanga izicelo zokukhokhelwa imihlomulo sicela niwakhuthaze ukuba baxhumane Nesikhwama Ngubani onelungelo lokuthola imihlomulo engafakelwanga zicelo • Yisisebenzi esasisebenza ezimayini zegolide zamalahle kanye neziplathinamu futhi ezaziyingxenye ye-WMPF phakathi komhla lulu-

IGuyana — I

Emifuleni yakhona kukhona imithini emikhulu izingwenya ezimnyama nezinhlanzi engamakhilomitha angu-80 uma uya phakathi nezwe Leli dolobha lalisemzileni oya ezimayini zegolide nezedayimane ezimaphakathi nezwe Kwakunomzalwane oyedwa owayehlala lapha UJohn Ponting owayengumbonisi wegatsha nombonisi wesifunda ngaleso sikhathi uyabhala "Ngezinyanga ezimbili nje kuphela bangu

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE IBANGA LE

emuva lapho behlala khona Abafana bacela ukuba bake bahlanganise amakhanda bese bebatshela ukuthi bazokwenzenjani Nebala benze njalo Zasuka lapho izinsizwa zozine zayohlala endlini yokuphumula kwaqala omdala njengenjwayelo uma kunento abayidingayo Fanyana Bheki Bafowethu! Ngithemba ukuthi akekho ongezwanga ukuthi ubaba utheni

UNkulunkulu uqobo waphrofetha ukuthi uNkulunkulu

Futhi lapho ngiphenduka ngase ngibona izinduku zamakhandlela zegolide eziyisikhombisa Futhi phakathi kwezinduku zamakhandlela ayisikhombisa kunofana neNdodana yomuntu ombethe ingubo efinyelela ezinyaweni futhi ebophe isifuba ngebhade legolide Ikhanda Lakhe nezinwele Zakhe zimhlophe kuhle kukavolo zimhlophe kuhle kweqhwa namehlo Akhe enjengelangabi lomlilo

2019 Ushicilelo 2 OKUQU

Uma kukhona amalungu owaziyo e-MWPF angafakanga izicelo zokukhokhelwa imihlomulo sicela niwakhuthaze ukuba baxhumane Nesikhwama Ngubani onelungelo lokuthola imihlomulo engafakelwanga zicelo • Yisisebenzi esasisebenza ezimayini zegolide zamalahle kanye neziplathinamu futhi ezaziyingxenye ye-WMPF phakathi komhla lulu-

Water Wise

Kukhona izikhala ezingajulile kakhulu kanye nezintatshana eziphansi ezenza isiponji semvelo lapho okuqoqana khona amanzi kuma-pan ama-vlei kanye nemifudlana Le mifudlana iyaxhumana ebese lapho kuzaleka uMfula we-Vaal ogelezela ngasentshonalanga ugudle njalo ngaphandle kwezimpophoma zesivinini wenabe ube ngumfula obanzi KuBathwa umfulwa babewubiza ngokuthi yi-Gij'Gariep

I

Lapha emsebenzini ezimayini uya ujabulele ukushayela imishini esindayo kanye isikhundla ekuholeni Kufanele ugcwalise eziningi ohambweni ezithakazelisayo futhi kujabulisa ngesikhathi esebenza asian ukwakhiwa okwami Uma uthanda ukudlala ukwakhiwa igolide angene enkathini yesimanje isihlabathi Loader iloli-trailer imidlalo futhi ujabulele ukusebenza entabeni emihumeni

EZEMPILO EMISEBENZINI KWIMBONI YEZIMAYINI ENINGIZIMU

lapho kuhlolwa isidumbu kanti futhi athunyelwe eJohannesburg (eGoli) ukuze ayohlolwa Lokhu kumele kwenzeke masishane lapho umuntu esanda kushona Amaphaphu angakhhishwa ngemuva kokutholakala kwemvume ebhaliwe yomndeni womuntu oshonile – kanti uhlolo olwenziwa eGoli ngeke lwenziwe lapho uma kungagcwaliswanga ifomu lemvume yomndeni

1st Book of Maccabees – 2fish

Futhi lapho ephuma phakathi kwabo impande abanesono Antiochus the nendlalifa indodana yenkosi Antiochus owayekade kalowo eRoma Wabusa ngonyaka eyikhulu namashumi amathathu lesikhombisa zombuso amaGreki 1 12 Ngalezo zinsuku khona waphuma Israyeli amadodana ububi futhi wathonyelwa eziningi wathi Masihambeni baxoxisane isivumelwano kwabezizwe ukuthi kukhona

Zulu

Onqobayo akasoze oniwa ngukufa kwesibili 12 "Nakuyo ingelosi yebandla lasePhergamu loba ukuthi "Nakhu akushoyo onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili uthi 13 Ngiyazi lapho wakhe khona lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane nokho ulibambisisile igama lami kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipase ufakazi wami othembekayo wami owabulawa phakathi kwenu lapho

Zulu

Onqobayo akasoze oniwa ngukufa kwesibili 12 "Nakuyo ingelosi yebandla lasePhergamu loba ukuthi "Nakhu akushoyo onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili uthi 13 Ngiyazi lapho wakhe khona lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane nokho ulibambisisile igama lami kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipase ufakazi wami othembekayo wami owabulawa phakathi kwenu lapho