Thola Intengo Nokwesekwa

Yini ongayithenga eSingapore

Abanye abantu baseSoviet bathenga amagajethi abo e-elektroniki ngesikhathi se- quarter ye-IT evame ukubanjelwa eSuntec City Convention Center noma e-Expo lapho amanani entengo kugajethi kwesinye isikhathi eshaywa (kepha kuvame kuphela amazinga eSim Lim) Okunye okungenzeka ukuthenga esitolo seFunan IT Mall izitolo zazo ezingathembeka kakhulu ngokwesilinganiso (ngokusho kwabathile)

Yini ongayithenga eSingapore

Abanye abantu baseSoviet bathenga amagajethi abo e-elektroniki ngesikhathi se- quarter ye-IT evame ukubanjelwa eSuntec City Convention Center noma e-Expo lapho amanani entengo kugajethi kwesinye isikhathi eshaywa (kepha kuvame kuphela amazinga eSim Lim) Okunye okungenzeka ukuthenga esitolo seFunan IT Mall izitolo zazo ezingathembeka kakhulu ngokwesilinganiso (ngokusho kwabathile)

Izingobo Zomlando ZeCanada

Umnotho waseCanada wehlile naphezu kwempi yezohwebo yaseMelika amanani entengo kawoyela angenamandla nezindleko ezikhuphukayo zokuboleka Futhi manje izwe kubikezelwa ukuthi lifinyelele ekukhuleni kwamaphesenti we-1 5 ekupheleni konyaka Amanani okuthekelisa kwamanye amazwe kulindeleke ukuthi aqhubeke eqinile ngenxa yokwanda kokuvikela phakathi kwezomnotho ezinkulu

Isamba Umthengisi

Ngenxa yokuqapha nokuqhathanisa amanani kusukela esikhathini esisodwa kuya kwesinye ungathola umqondo walokho okwenzekayo nge-inflation futhi ngakho-ke izinga lentengo Uma ukwehla kwamandla emali kukhula amanani entengo kufanele akhule ngokufanele Ukwehla kwamandla emali kuyinkinga kubadayisi njengoba kuthinta imali kanye nokulawulwa

Hlola iMunich eJalimane

Hlola iMunich inhloko-dolobha yaseBavaria Ngaphakathi komkhawulo wedolobha iMunich inabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-1 5 okwenza kwaba idolobha lesithathu ngobuningi eGermany IGreater Munich kufaka phakathi amadlelo ayo inabantu ababalelwa ezigidini ezingama-2 7

Ama

Kuleli sonto uDurig ubheka enye i-gross shop yase-United States I-Albertsons yenze uguquko olukhulu eminyakeni embalwa edlule ngemuva kokuthengwa kwayo kwezitolo zeSafeway ekuqaleni konyaka we-2015 Ngemiphumela yayo yamuva nje yekota inkampani manje isithole izingxenyana eziyisikhombisa ezilandelanayo zokukhula kwezitolo ezifanayo Ku

Izingobo Zomlando ZeCanada

Umnotho waseCanada wehlile naphezu kwempi yezohwebo yaseMelika amanani entengo kawoyela angenamandla nezindleko ezikhuphukayo zokuboleka Futhi manje izwe kubikezelwa ukuthi lifinyelele ekukhuleni kwamaphesenti we-1 5 ekupheleni konyaka Amanani okuthekelisa kwamanye amazwe kulindeleke ukuthi aqhubeke eqinile ngenxa yokwanda kokuvikela phakathi kwezomnotho ezinkulu

Ama

Kuleli sonto uDurig ubheka enye i-gross shop yase-United States I-Albertsons yenze uguquko olukhulu eminyakeni embalwa edlule ngemuva kokuthengwa kwayo kwezitolo zeSafeway ekuqaleni konyaka we-2015 Ngemiphumela yayo yamuva nje yekota inkampani manje isithole izingxenyana eziyisikhombisa ezilandelanayo zokukhula kwezitolo ezifanayo Ku

Isitatimende Somhlangano WeKhabhinethi wangomhla

2018-07-05IKhabhinethi liyabanxusa impela abomkhakha ozimele ukuthi nabo balekelele ngokuthi bangasheshi ukukhuphula amanani entengo ezimpahla zabo emva kokukhuphuka kwentengo kaphethiloli ukuze bangakhahlamezeki kakhulu abathengi Lokhu kuyolekelela kakhulu ekunciphiseni umthelela ongemuhle kubantu abahlwempu obangelwa ngqo yilokhu kukhuphuka kwentengo

BACK TO BASICS IMIGOMO YOTSHALOMALI Zotshalomali

2019-06-18Amanani entengo yempahla ayenyuka ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokuncipha kwamandla emali bese-ke lokhu kwenza ukuthi imali yakho ilahlekelwe yivelu ngokuhamba kwesikhathi Isifundo Uma ubheka ukuthi utshalomali lwakho luhamba kanjani kumele ubheke inzuzo yangempela Inzuzo yangempela = inzuzo - ukuncipha kwamandla emali Yini ongakwazi ukuyithenga ngenzuzo

Isamba Umthengisi

Ngenxa yokuqapha nokuqhathanisa amanani kusukela esikhathini esisodwa kuya kwesinye ungathola umqondo walokho okwenzekayo nge-inflation futhi ngakho-ke izinga lentengo Uma ukwehla kwamandla emali kukhula amanani entengo kufanele akhule ngokufanele Ukwehla kwamandla emali kuyinkinga kubadayisi njengoba kuthinta imali kanye nokulawulwa

I

Ukuqanjwa kwamanani we-Forex BONKE Umbiko weSitatimende se-Akhawunti Umbiko we-akhawunti ye-FXCC ukhombisa konke okwenziwe ku-akhawunti yokuhweba isikhathi eside Ngokwesibonelo konke ukuhweba (uku-oda) iklayenti lithatha / lingene liye emakethe izindleko ze-oda ngalinye ibhalansi ye-akhawunti ngasikhathi esithile kanye nebhalansi yokugoqa ngemuva kwesenzo ngasinye ku

Ama

Kuleli sonto uDurig ubheka enye i-gross shop yase-United States I-Albertsons yenze uguquko olukhulu eminyakeni embalwa edlule ngemuva kokuthengwa kwayo kwezitolo zeSafeway ekuqaleni konyaka we-2015 Ngemiphumela yayo yamuva nje yekota inkampani manje isithole izingxenyana eziyisikhombisa ezilandelanayo zokukhula kwezitolo ezifanayo Ku

ThuThukisa okusanhlamvu kwakho N

athini amanani entengo yommbila Kodwa ake sithathe ngokuthi beku-wunyaka omuhle futhi ukwazile ukuvuna amathani amane okusanhlamvu kulawo asele angama-85% ezitshalo zakho Uma udayisa u-40% wamathani amane lokhu kuzochaza ukuthi ungahle udayise amathani alinganiselwa ku-1 6 wokusanhlamvu okomile Ngokwamanani anamuhla ommbila ngokuguquka lokhu kungaba u-R4 000

Inkulumo Efingqiwe KaMongameli Emhlanganweni Wama

kudale ukuthi amanani ezimpahla ezithengwa ngaphandle akhule kakhulu phezukwalokho kwathi umthamo wempahla othunyelwa ngaphandle kanye neminye imisebenzi wehla kakhulu Ngenhlanhla izivumelwano zohwebo zaseNingizimu Africa namanye amazwe omhlaba zakhula ngenxa yokudlondlobala kwamanani empahla Lokhu kwadala ukuthi isilinganiso semali ephumayo kuleli uma

Aher Shelf Corporations enesikweletu Esimisiwe

Aher Shelf Corporations nge Corporate Credit Umthetho uthi inkampani "ngumuntu" osemthethweni ohlukile kubanikazi bayo Iminyaka yabanikazi ayihambelani nobudala bezinkampani Lapho i-HJ Heinz Company ikhangisa ukuthi yasungulwa e-1869 akusho ukuthi bonke abaninimasheya bangaphezulu kweminyaka engu-100 Kusho nje ukuthi inkampani yaqokwa kulowo nyaka Ungasebenzisa inzuzo

8 Blad Zulu

sha nedumile esetshenziswayo yi-Abacus I-Grey leaf spot Le sifo naso ngokuvamile sifika ezindaweni eziseduze namathro-phikhi nezisivivi nezinomswakama omningi Kuzoqapheleka ukuli-mala okude okuzobonakala ukuthi kunombala ompunga sansundu Phakathi nokulimala kuzoba namachashazi amancane Lesi sifo sizodala ukuwa kwamaqabunga futhi emuva kwesikhathi izinhlamvu ngeke

No 9620 Regulasiekoerant No 34740

2011-11-09Regulation Gazette No 9620 Regulasiekoerant Vol 557 Pretoria 9 November 2011 No 34740 2 No 34740 GOVERNMENT GAZETTE 9 amanani entengo noma okunye okucatshangwayo okuqondile noma okungaqondile (ii) ukuziphatha okungenasidingo noma okungenamqondo maqondana nezingozi ezizothwala ngomunye umuntu futhi (iii) ukuziphatha okungenarnqondo odingekayo