Thola Intengo Nokwesekwa

Yiba Ngoqaphile Futhi Ube Ngokhuthele! — I

Yiba Ngoqaphile Futhi Ube Ngokhuthele! "Ngakho-ke hlalani nilindile ngoba anilwazi usuku noma ihora "— MATHEWU 25 13 1 Yini umphostoli uJohane ayeyilangazelele? ENGXOXWENI yokugcina eBhayibhelini uJesu wathembisa "Ngiyeza masinyane " Umphostoli wakhe uJohane waphendula "Amen! Woza Nkosi Jesu " Lo mphostoli wayengangabazi ukuthi uJesu wayezokuza uJohane

Ama

Izikhupha zezitshalo namafutha abalulekile emfuyo yizithasiselo zokudla ezidingekayo embonini wokudla kwezilwane IGlobal Essential Oils kanye neZitshalo Ezikhishwe Kwimakethe Yezilwane kulindeleke ukuthi ziqoqe imali engenayo engama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu ngonyaka ka-3 zibhalisa i-CAGR ye-2024% ngesikhathi sokubikezela sonyaka ka-6 ukuya ku-2019

Pula Imvula Februarie Zulu 2015

Ukusebenza kahle kohlelo lwakho lokuchele-la kuzoncika kakhulu ezimweni zenhlalo amar-eythi asetshenziswayo Izindlela zokuchelela kanye nobukhulu bomonakalo ovezwa ukhula okumele lulawulwe Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-110 zengxu-bo amaherbicide ekhemikhali ezisebenzisa ik - ho mbineshini eyodwa noma ikkho mbineshini ye-2 4 –D amine i-nicosulfuron i-atrazine i-iodosul

AMATHUBA ANIKEZWA ABAFUNDI BE

Enye yezinselelo ezinkulu ezibhekene neNingizimu Afrika yilezi zinkani ezingenakukhunjulwa kwemisebenzi ikakhulukazi phakathi kwentsha Ngokusho kweStatistics South Africa inani elingange 55 2% noma 7 2 million yabantu abasha abakasebenzi namanje Ngomzamo wokulungisa izinga lokungasebenzi phakat

Kuyini Iqhwa?

Ukusebenza emuva kusukela kulolu suku umlimi angalinganisa usuku lokugcina lokutshala ukuze agweme isithwathwa ngesikhathi sokuvuthwa Ezindaweni zommbila eSandvet Vaalharts Orange-Riet Douglas naseNtshonalanga Orange River usuku lokufika kwesithwathwa lungama-20 kuMeyi

Kuyini Iqhwa?

Ukusebenza emuva kusukela kulolu suku umlimi angalinganisa usuku lokugcina lokutshala ukuze agweme isithwathwa ngesikhathi sokuvuthwa Ezindaweni zommbila eSandvet Vaalharts Orange-Riet Douglas naseNtshonalanga Orange River usuku lokufika kwesithwathwa lungama-20 kuMeyi

AMATHUBA ANIKEZWA ABAFUNDI BE

Enye yezinselelo ezinkulu ezibhekene neNingizimu Afrika yilezi zinkani ezingenakukhunjulwa kwemisebenzi ikakhulukazi phakathi kwentsha Ngokusho kweStatistics South Africa inani elingange 55 2% noma 7 2 million yabantu abasha abakasebenzi namanje Ngomzamo wokulungisa izinga lokungasebenzi phakat

I

Ama-molluscicides ayizinto zamakhemikhali noma ama-biocides aklanyelwe ngqo ukubhubhisa ama-mollusks Ama-mollus abangela ukulahleka okukhulu kwezolimo futhi abe yingozi enkulu yezolimo Zondla zombili ngaphezulu nangaphezulu komhlaba ezinhlanyelweni ezitshalweni nasezitshalweni kulimaze izimpande amaqabunga nezimbali ezinciphisa ukukhula kwesitshalo nokukhiqiza kwezitshalo

Eminyakeni engama

Uma ubunzima begwayi bungathola ukuqala kokuphendula ngombono wesitshalo esingekho noma ukungenisa kweMpumalanga lezi zichazo ezimbili azikwazi ukusebenza ku-cocaine Kukhona izitshalo eziseduze ne-coca e-Afrika kodwa akekho kuwo oqukethe izidakamizwa Kuzokwelapha ukutholakala kwesitshalo esiseduze ne-coca yase-Afrika e-Afrika ezikhathini zasendulo kuyinkohlakalo Ngakho

How To Use Hielscher's Ultrasonic Tissue Homogenizers

Indlela Yokusebenzisa i-Hielscher's Ultrasonic Tissue Homogenizers Ngaphambi kokuhlanzwa noma ukuhlukaniswa kwe-macromolecule yama-intracellular njengama-protini ama-organelles ama-enzyme noma ama-compounds asebenzayo indlela ephumelelayo ye-tissue lysis ne

Resource Material for Homestead Food Gardeners

Resource Material for Homestead Food Gardeners Chapter 6 Handouts Resource Material for Homestead Food Gardeners Chapter 6 Handouts (isiZulu) Handout 1 Ukuthuthukiswa komhlabathi wakho (Improving your soil) Handout 2 Ukwemboza (Mulching) Handout 3 Umquba wezitshalo wezilwane kanye nongamanzi (Brews for plant nutrition) Handout 4 Indlela yokuzakhela i - trench bed (Trench

Resource Material for Homestead Food Gardeners

Resource Material for Homestead Food Gardeners Chapter 6 Handouts Resource Material for Homestead Food Gardeners Chapter 6 Handouts (isiZulu) Handout 1 Ukuthuthukiswa komhlabathi wakho (Improving your soil) Handout 2 Ukwemboza (Mulching) Handout 3 Umquba wezitshalo wezilwane kanye nongamanzi (Brews for plant nutrition) Handout 4 Indlela yokuzakhela i - trench bed (Trench

Pula Imvula Februarie Zulu 2015

Ukusebenza kahle kohlelo lwakho lokuchele-la kuzoncika kakhulu ezimweni zenhlalo amar-eythi asetshenziswayo Izindlela zokuchelela kanye nobukhulu bomonakalo ovezwa ukhula okumele lulawulwe Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-110 zengxu-bo amaherbicide ekhemikhali ezisebenzisa ik - ho mbineshini eyodwa noma ikkho mbineshini ye-2 4 –D amine i-nicosulfuron i-atrazine i-iodosul

Izindaba Izibuyekezo ku

Siphumelela ngokuphumelelayo uhlelo lokuqalisa kabusha ukukhiqizwa nokwakhiwa kwesitshalo sesimanje sokukhiqiza somoya 12 04 2019 Isaziso seMandla Majeure Othandekayo Bomabhizinisi Abathandekayo Siyazisola ukukwazisa ukuthi indawo yethu yokukhiqiza nezinto zokwakha zashiswa ngomlilo ngoLwesine olwedlule uLwesihlanu / ngoLwesihlanu ebusuku (4-5 April 2019) Umlilo

Nanna Noma Mayelana Nokuphila Okungokomoya

Nanna noma Mayelana nokuphila okungokomoya izitshalo kusukela Fechner Leipzig 1921 Umshicileli of uLeopold Voss Okuqukethwe Isandulela I isikhundla into II Ngini ngokuvamile ukuhlasela umsebenzi III The sezinzwa Umbuzo IV Izizathu Teleological V Character izitshalo VI Plant ukufa futhi -Leid VII Umbuzo senkululeko VIII Growth ngamawinji eguqa ukusonta zezitshalo IX

PULA IMVULA

PULA IMVULA GROWING FOOD GROWING PEOPLE GROWING PROSPERITY Ama-aspekthi aphathekayo okuphathwa kokumaketha 03 04 I-Grain SA – isebenza kanjani Kuyakhokhela ukuba ngumqashi omuhle 07 07 Sibheka isizini edlule (Isithombe sithwetshulwe ngu-Johan Kriel) N jengabalimi kufanele njalo silwele ukwenza kangcono Njalo ngonyaka

I

Kodwa-ke njengoba lezi zingxenye ziqukethe inani eliphakeme lamafayili (okuyi-5-80% kokuqukethwe kwendaba eyomile) nge-potentially low methane izinzuzo zokonga ekusebenzeni kwesitshalo se-biogas ngokuvamile ziphansi kangangokuba zizuze ngokwezomnotho ngenxa ye-biogas ephansi isivuno ngasinye ngetoni Ukuze kuthuthukiswe isivuno se-biogas ukugujwa kwangaphambili (isib Imishini

Kuyini Iqhwa?

Ukusebenza emuva kusukela kulolu suku umlimi angalinganisa usuku lokugcina lokutshala ukuze agweme isithwathwa ngesikhathi sokuvuthwa Ezindaweni zommbila eSandvet Vaalharts Orange-Riet Douglas naseNtshonalanga Orange River usuku lokufika kwesithwathwa lungama-20 kuMeyi