Thola Intengo Nokwesekwa

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives Adobe Premiere Elements iyinhlangano version scaled-phansi Pro Adobe Premiere eklanyelwe mfunda-makhwelo abahleli kanye abathengi Nokho abanye abasebenzisi ukuqala kusengenzeka ukuthole kunzima kancane kancane ngabo kahle lokhu software isiqophi ukuhlela

Indoda nowesifazane nengane • Indoda nowesifazane

Okokuqala intsha okuyisigaba semfundo kanye nokufunda ukuzithiba okwesibili ukuvuthwa njengesigaba sokufunda kobudlelwano babantu Okwesithathu ukufeza njengesigaba sokusebenzela izintshisekelo ezinkulu futhi okokugcina okulinganiselayo njengesigaba noma isikhathi umuntu angaqonda ngaso futhi enze imicikilisho yokuhlanzwa umuntu ajwayele ukudlula kuyo kwizimo

Slow YouTube Indlela Slow Down YouTube Imiqophi

Kuhlanganisa zonke zakudala isiqophi ukuhlela imisebenzi kuhlanganise ulungise speed ukudlala Ukunquma isitshalo ukushintshanisa kuhlukana kanye izici eziningi ukuhlela ezikhethekile like Jump Cut KaMose Blur futhi Nyakazisa Shift Manje ake sibone indlela ukwengeza kancane nale software video ukuhlela

I

I-1 igunya elinamandla Amandla afaneleko wezinkantolo anqunywa nguMthetho wezobuLungiswa 2 incazelo yenani Uma ngokulandela izinhlinzeko zalo Mthetho noma we Judicature Mthetho ukuze ukubaluleka daba ingxabano le ndaba isikhalazo kuncike isikhalazo noma akhuza iinjamiso ezilandelako iyosebenza

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives Adobe Premiere Elements iyinhlangano version scaled-phansi Pro Adobe Premiere eklanyelwe mfunda-makhwelo abahleli kanye abathengi Nokho abanye abasebenzisi ukuqala kusengenzeka ukuthole kunzima kancane kancane ngabo kahle lokhu software isiqophi ukuhlela

Indoda nowesifazane nengane • Indoda nowesifazane

Okokuqala intsha okuyisigaba semfundo kanye nokufunda ukuzithiba okwesibili ukuvuthwa njengesigaba sokufunda kobudlelwano babantu Okwesithathu ukufeza njengesigaba sokusebenzela izintshisekelo ezinkulu futhi okokugcina okulinganiselayo njengesigaba noma isikhathi umuntu angaqonda ngaso futhi enze imicikilisho yokuhlanzwa umuntu ajwayele ukudlula kuyo kwizimo

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives Adobe Premiere Elements iyinhlangano version scaled-phansi Pro Adobe Premiere eklanyelwe mfunda-makhwelo abahleli kanye abathengi Nokho abanye abasebenzisi ukuqala kusengenzeka ukuthole kunzima kancane kancane ngabo kahle lokhu software isiqophi ukuhlela

Ukugcina amazambane ebusika izinga lokushisa lilungele

Kusukela esihlokweni ozofunda mayelana nokugcinwa kwamazambane ebusika yikuphi ukushisa okungcono okuzobe sekudayiswa kuze kufike entwasahlobo Futhi funda mayelana nomswakama omuhle ukukhanyisa nezinye izidingo kuphi futhi kanjani ukugcina imifino

ThuThukisa okusanhlamvu kwakho N

impuphu yommbila ngokommbila osanhlamvu kanye nofulawa nokuhlela ngokwehlukana okuzimelele Gcina okusanhlamvu ukudayise emva kwesikhathi Made possible by the M 3 elilodwa U-10% wezitshalo ezingama-40 000 yizitshalo eziyi-4 000 Asithi isitshalo ngasinye sinesikhwebu esisodwa sommbila oluhlaza wokudayisa Inani lentengo yommbila oluhlaza

Ukugcina amazambane ebusika izinga lokushisa lilungele

Kusukela esihlokweni ozofunda mayelana nokugcinwa kwamazambane ebusika yikuphi ukushisa okungcono okuzobe sekudayiswa kuze kufike entwasahlobo Futhi funda mayelana nomswakama omuhle ukukhanyisa nezinye izidingo kuphi futhi kanjani ukugcina imifino

Slow YouTube Indlela Slow Down YouTube Imiqophi

Kuhlanganisa zonke zakudala isiqophi ukuhlela imisebenzi kuhlanganise ulungise speed ukudlala Ukunquma isitshalo ukushintshanisa kuhlukana kanye izici eziningi ukuhlela ezikhethekile like Jump Cut KaMose Blur futhi Nyakazisa Shift Manje ake sibone indlela ukwengeza kancane nale software video ukuhlela

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives

Top 10 Adobe Premiere Elements Alternatives Adobe Premiere Elements iyinhlangano version scaled-phansi Pro Adobe Premiere eklanyelwe mfunda-makhwelo abahleli kanye abathengi Nokho abanye abasebenzisi ukuqala kusengenzeka ukuthole kunzima kancane kancane ngabo kahle lokhu software isiqophi ukuhlela

Indoda nowesifazane nengane • Indoda nowesifazane

Okokuqala intsha okuyisigaba semfundo kanye nokufunda ukuzithiba okwesibili ukuvuthwa njengesigaba sokufunda kobudlelwano babantu Okwesithathu ukufeza njengesigaba sokusebenzela izintshisekelo ezinkulu futhi okokugcina okulinganiselayo njengesigaba noma isikhathi umuntu angaqonda ngaso futhi enze imicikilisho yokuhlanzwa umuntu ajwayele ukudlula kuyo kwizimo

ThuThukisa okusanhlamvu kwakho N

impuphu yommbila ngokommbila osanhlamvu kanye nofulawa nokuhlela ngokwehlukana okuzimelele Gcina okusanhlamvu ukudayise emva kwesikhathi Made possible by the M 3 elilodwa U-10% wezitshalo ezingama-40 000 yizitshalo eziyi-4 000 Asithi isitshalo ngasinye sinesikhwebu esisodwa sommbila oluhlaza wokudayisa Inani lentengo yommbila oluhlaza

Izingadi ezingu 10 000 eAfrica

manisi oyedwa noma ngaphezulu we phrojekthi obhekelene nokuhlela ezweni lonke kanye nas-esifundazweni Abaxhumanisi babandakanya iningi lozazi bezolimo namahlathi kanye nentsha esuke isiphindele emazweni ayo emuva kokufunda eNyuvesi ye Gastronomic Sciences eItaly noma ezinye izikole kanye nama nyuvesi ase Melika eFrance kanye nakwamanye amazwe

ThuThukisa okusanhlamvu kwakho N

impuphu yommbila ngokommbila osanhlamvu kanye nofulawa nokuhlela ngokwehlukana okuzimelele Gcina okusanhlamvu ukudayise emva kwesikhathi Made possible by the M 3 elilodwa U-10% wezitshalo ezingama-40 000 yizitshalo eziyi-4 000 Asithi isitshalo ngasinye sinesikhwebu esisodwa sommbila oluhlaza wokudayisa Inani lentengo yommbila oluhlaza

Izingadi ezingu 10 000 eAfrica

manisi oyedwa noma ngaphezulu we phrojekthi obhekelene nokuhlela ezweni lonke kanye nas-esifundazweni Abaxhumanisi babandakanya iningi lozazi bezolimo namahlathi kanye nentsha esuke isiphindele emazweni ayo emuva kokufunda eNyuvesi ye Gastronomic Sciences eItaly noma ezinye izikole kanye nama nyuvesi ase Melika eFrance kanye nakwamanye amazwe

ThuThukisa okusanhlamvu kwakho N

impuphu yommbila ngokommbila osanhlamvu kanye nofulawa nokuhlela ngokwehlukana okuzimelele Gcina okusanhlamvu ukudayise emva kwesikhathi Made possible by the M 3 elilodwa U-10% wezitshalo ezingama-40 000 yizitshalo eziyi-4 000 Asithi isitshalo ngasinye sinesikhwebu esisodwa sommbila oluhlaza wokudayisa Inani lentengo yommbila oluhlaza

Izingadi ezingu 10 000 eAfrica

manisi oyedwa noma ngaphezulu we phrojekthi obhekelene nokuhlela ezweni lonke kanye nas-esifundazweni Abaxhumanisi babandakanya iningi lozazi bezolimo namahlathi kanye nentsha esuke isiphindele emazweni ayo emuva kokufunda eNyuvesi ye Gastronomic Sciences eItaly noma ezinye izikole kanye nama nyuvesi ase Melika eFrance kanye nakwamanye amazwe

Slow YouTube Indlela Slow Down YouTube Imiqophi

Kuhlanganisa zonke zakudala isiqophi ukuhlela imisebenzi kuhlanganise ulungise speed ukudlala Ukunquma isitshalo ukushintshanisa kuhlukana kanye izici eziningi ukuhlela ezikhethekile like Jump Cut KaMose Blur futhi Nyakazisa Shift Manje ake sibone indlela ukwengeza kancane nale software video ukuhlela