Thola Intengo Nokwesekwa

Izincwadi Zevangeli

Futhi uma impumputhe ihola impumputhe ziyakuyela emgodini zombili" (UMathewu 15 14) Abantu abaningi ngokungifihlela bafisa isibusiso sobukhulu ngesikhundla bazigxisha ngokudla bathanda ukulala futhi banakekele kakhulu inyama bahlala besaba ukuthi asikho isixazululo senyama Abawenzi umsebenzi wabo ofanele ebandleni kodwa badla mahhala ebandleni noma bayale abafowabo

Jesus' Salvation UNkulunkulu uQobolwakhe iNgqayizivele

Kodwa lokhu kungukuqonda okulandela amazwi ngqo futhi okukhulunywayo ngoNkulunkulu kodwa kuthi enhliziyweni usale ungenasiqiniseko ukuthi kungakanani kulokhu kuqonda okuyiqiniso Yini enqumayo ngempela ukuthi likhona yini iqiniso ekuqondeni kwakho izinto ezinje? Kuncike ekutheni angakanani amazwi nesimo sikaNkulunkulu owazwile ngempela ngesikhathi sodlule kukho uqobo lwakho nokuthi

Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?

USuxing Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo futhi isikhundla selokhu kwayinto engenza buthakathaka Eminyakeni eminingi okholweni lwami bengiboshwe yidumela kanye nesikhundla futhi ngingakwazi ukuzikhulula kukhona Isikhathi nesikhathi ngithole ukukhushulelwa nokwehliswa esikhundleni ngibe nezinkinga eziningi esikhundleni sami kanye nobuginxiginxi

Izincwadi Zevangeli

Futhi uma impumputhe ihola impumputhe ziyakuyela emgodini zombili" (UMathewu 15 14) Abantu abaningi ngokungifihlela bafisa isibusiso sobukhulu ngesikhundla bazigxisha ngokudla bathanda ukulala futhi banakekele kakhulu inyama bahlala besaba ukuthi asikho isixazululo senyama Abawenzi umsebenzi wabo ofanele ebandleni kodwa badla mahhala ebandleni noma bayale abafowabo

Izincwadi Zevangeli

Futhi uma impumputhe ihola impumputhe ziyakuyela emgodini zombili" (UMathewu 15 14) Abantu abaningi ngokungifihlela bafisa isibusiso sobukhulu ngesikhundla bazigxisha ngokudla bathanda ukulala futhi banakekele kakhulu inyama bahlala besaba ukuthi asikho isixazululo senyama Abawenzi umsebenzi wabo ofanele ebandleni kodwa badla mahhala ebandleni noma bayale abafowabo

ISHEDULI 1

ngesikhundla sePhini LikaNgqonqoshe ngokulandelana kwalokho (4) Uma umuntu eqokwe njengePhini LikaNgqongqoshe lanoma yisiphi isikhundla esinikezwe uNgqongqoshe – (a) lelo Phini LikaNgqongqoshe kufanele ngegama lalowo Ngqongqoshe lisebenzise futhi lenze nganoma yimaphi amandla noma imisebenzi OKUJOTSHELELWE B

Jesus' Salvation UNkulunkulu uQobolwakhe iNgqayizivele

Kodwa lokhu kungukuqonda okulandela amazwi ngqo futhi okukhulunywayo ngoNkulunkulu kodwa kuthi enhliziyweni usale ungenasiqiniseko ukuthi kungakanani kulokhu kuqonda okuyiqiniso Yini enqumayo ngempela ukuthi likhona yini iqiniso ekuqondeni kwakho izinto ezinje? Kuncike ekutheni angakanani amazwi nesimo sikaNkulunkulu owazwile ngempela ngesikhathi sodlule kukho uqobo lwakho nokuthi

IBandla LikaNkulunkulu USomandla Indlela Yokwazi Iqiniso

Wagxila kulokho okungaphandle esikhundleni futhi exwayisa abantu ngokuzikhukhumeza ngesikhundla sakhe esiphakeme ukuthintwa nguMoya oNgcwele njalo njalo Ayikho into ayiphishekela eyabe iyiqiniso futhi okuningi kwabe kufeketha kungelona iqiniso ngakho kungabonakala ukuthi konke lokho okungesikho okwemvelo yasemhlabeni njengokuthi uMoya

Indlela Yokwazi Iqiniso

UNkulunkulu unguNkulunkulu ongokoqobo Wonke umsebenzi Wakhe ungokoqobo wonke amazwi awakhulumayo angokoqobo futhi wonke amaqiniso awavezayo angokoqobo Yonke into engewona amagama Akhe ayinalutho ayikho futhi ayinampilo Namhlanje uMoya oNgcwele uzoholela abantu emazwini kaNkulunkulu

Landela UNkulunkulu USomandla 73 Kungani Ngihambe

Owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye yena abe yindodana kimi ( Isi Zulu 1959/1997) IBandla LikaNkulunkulu USomandla-Amahubo 24 11 18 73 Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi? USuxing Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo futhi isikhundla

Jesus' Salvation UNkulunkulu uQobolwakhe iNgqayizivele

Kodwa lokhu kungukuqonda okulandela amazwi ngqo futhi okukhulunywayo ngoNkulunkulu kodwa kuthi enhliziyweni usale ungenasiqiniseko ukuthi kungakanani kulokhu kuqonda okuyiqiniso Yini enqumayo ngempela ukuthi likhona yini iqiniso ekuqondeni kwakho izinto ezinje? Kuncike ekutheni angakanani amazwi nesimo sikaNkulunkulu owazwile ngempela ngesikhathi sodlule kukho uqobo lwakho nokuthi

Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?

USuxing Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo futhi isikhundla selokhu kwayinto engenza buthakathaka Eminyakeni eminingi okholweni lwami bengiboshwe yidumela kanye nesikhundla futhi ngingakwazi ukuzikhulula kukhona Isikhathi nesikhathi ngithole ukukhushulelwa nokwehliswa esikhundleni ngibe nezinkinga eziningi esikhundleni sami kanye nobuginxiginxi

IBandla LikaNkulunkulu USomandla Indlela Yokwazi Iqiniso

Wagxila kulokho okungaphandle esikhundleni futhi exwayisa abantu ngokuzikhukhumeza ngesikhundla sakhe esiphakeme ukuthintwa nguMoya oNgcwele njalo njalo Ayikho into ayiphishekela eyabe iyiqiniso futhi okuningi kwabe kufeketha kungelona iqiniso ngakho kungabonakala ukuthi konke lokho okungesikho okwemvelo yasemhlabeni njengokuthi uMoya

Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?

USuxing Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo futhi isikhundla selokhu kwayinto engenza buthakathaka Eminyakeni eminingi okholweni lwami bengiboshwe yidumela kanye nesikhundla futhi ngingakwazi ukuzikhulula kukhona Isikhathi nesikhathi ngithole ukukhushulelwa nokwehliswa esikhundleni ngibe nezinkinga eziningi esikhundleni sami kanye nobuginxiginxi

Landela UNkulunkulu USomandla 73 Kungani Ngihambe

Owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye yena abe yindodana kimi ( Isi Zulu 1959/1997) IBandla LikaNkulunkulu USomandla-Amahubo 24 11 18 73 Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi? USuxing Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo futhi isikhundla

IBandla LikaNkulunkulu USomandla 88 Ukuzalwa Kabusha

Ngangizidla kusukela ebuncaneni bami futhi isifiso sami sesikhundla sasinamandla kakhulu IBandla LikaNkulunkulu USomandla Unyazi LwaseMpumalanga uNkulunkulu uSomandla ungukubuya okwesibili kweNkosi uJesu Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu Uma nje ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla uzobona ukuthi uNkulunkulu usevelile! Siyabamukela bonke abafuna